Programma


Hier vind je algemene informatie over dit congres en alle tarieven >

09.00 uur            ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
   
09.25 uur Opening door dagvoorzitter Jaco van der Schoor
   
09.30 uur

Bianca van Leeuwen

Teamsamenwerking: hoe moeilijk kan het zijn?

Teamsamenwerking gaat vaak niet vanzelf. Het helpt niet dat elke verzameling mensen in bijna elke organisatie automatisch een team wordt genoemd. Het is nou eenmaal een benaming van een entiteit in een organisatie. Maar het zegt niets over hoe de mensen zich binnen die entiteit tot elkaar moeten verhouden om gemakkelijk en effectief samen te werken. Het is gewoon een naam. Deze keynote gaat over de boven- en onderstroomvoorwaarden die helpen teams gaan vliegen.

 • Hoe kun je teamgedrag in organisaties begrijpen en beïnvloeden?
 • Hoe help je teams naar minder ploeteren en meer flow?
 • Wat is de rol van de teamcoach en die van de leider van het team daarin? 

Bianca van Leeuwen brengt een simpel perspectief op het complexe thema teamsamenwerking, waarmee jij als teamcoach morgen aan het werk kunt.

   
10.15 uur

Thijs Homan

De binnenkant van teamcoaching: coaching als lokale interactiedynamiek

Heb je het over ‘coaching’, dan heb je het over een herkenbare stijl van werken, leiden en begeleiden. Die tot specifieke resultaten en veranderingen leidt. Menig teamcoach weet echter dat de praktijk weerbarstiger is. Vaak loopt het toch anders dan van te voren. Soms ben je eigenlijk meer aan het dirigeren dan aan het coachen. En lijken veranderingen die zich voordoen bovendien weinig te maken te hebben met jouw inbreng. Ervaringen die niet goed verklaard kunnen worden vanuit het mainstream denken over verandering en (coachend) leiderschap. 

 • Wat houdt invloed in als je coacht?
 • Wat is teamchcoachen als je het ziet als een ‘emergente interactiedynamiek’?
 • Hoe is het effect van coaching te begrijpen, als je verandering opvat als een verandering van machtsverhoudingen?
 • Wil de ‘echte’ teamcoach opstaan? 

Thijs Homan reikt een nieuw perspectief en vocabulaire aan voor het begrijpen van de ‘binnenkant van teamcoaching’; én nieuwe opties voor actie.

   
11.00 - 11.30 uur PAUZE
   
11.30 - 12.15 uur

Gytha Heins

Lastige gesprekken voeren in je team

De neiging te zwijgen over potentiële risico’s en ongewenst gedrag op de werkvloer is wijdverbreid.  We zien tegenwoordig op veel plekken de gevolgen van dit zwijgen. Vaak wordt gedacht dat je uitspreken op de werkvloer simpelweg een kwestie is van persoonlijke moed, dus worden we door de leidinggevende aangemoedigd ons uit te spreken. Maar dit is naïef en zal geen verandering brengen. Het zal hooguit leiden tot cynisme en verplichte schijngesprekken.

 • Waarom zwijgen we collectief als het er het meest toe doet? 
 • En wat is de prijs die we daarvoor betalen?
 • Wat doet macht met veiligheid?
 • Hoe kun je als teamcoach of teamleider helpen dit patroon te doorbreken?

Gytha Heins neemt je mee in de resultaten van haar onderzoek naar aanspreekgedrag en deelt tips die helpen in jouw team nu écht de gesprekken te voeren die er toe doen. 

   
12.15 - 13.15 uur LUNCHPAUZE
   
13.15 - 14.00 uur

Robin van Galen

Hoe kom je gezamelijk tot topprestaties?

‘We zaten op een dieptepunt, er moest wat gebeuren, anders kostte het mijn eigen kop. Dan ga je de confronterende fase in. En zonder wrijving geen glans.’ Robin van Galen trainde als bondscoach drie jaar intensief met de Nederlandse waterpolodames, wat leidde naar Olympisch goud in 2008. Drie miljoen Nederlanders keken en omarmden een tot dusver onbekende sport. ‘Mensen zien het eindplaatje, maar niet de ellende die je tijdens het proces over je heen krijgt. Uit een normen-en-waardentest met de groep kwam naar voren: accepteer elkaars verschillen, bewonder elkaars talenten.’

 • Hoe selecteer en vorm je een team?
 • Hoe zorg je voor optimale samenwerking tussen verschillende karakters?
 • Hoe coach je high performance teams?

Robin van Galen presenteert met flair, humor en passie over het coachen van topteams.

   
14.00 -14.45 uur

Ikram Choho

Diverse teams als succesfactor voor gelijkwaardige samenwerking

In organisaties die steeds diverser worden, is het essentieel om te begrijpen hoe je het volledige potentieel van je team kunt benutten. Heb je jezelf misschien al eens afgevraagd: ‘Hoe inclusief werk ik eigenlijk?’ en ‘Hoe leid ik mijn diverse team op een inclusieve manier?’ Zo nee, dan is het daarvoor de hoogste tijd!

 • Hoe je kunt weten wat je niet weet en waarom is dat cruciaal voor het succes van je team? 
 • Wat breng je mee als leider  in het bevorderen van brede diversiteit? 
 • Hoe accepteer en omarm je hierin de verschillende perspectieven?

Ikram Choho vertelt een persoonlijk verhaal dat antwoord geeft op bovenstaande vragen. 

   
14.45 - 15.15 uur PAUZE
   
15.15 -16.00 uur

Matthijs Steeneveld

Boor de sterke kanten in je team aan

Alle mensen hebben sterke kanten: positieve eigenschappen waar ze energie van krijgen en goed in zijn. Toch sneeuwen die makkelijk onder in een team. Omdat we niet teveel willen opvallen, of omdat mensen meer bezig zijn met wat er mis gaat, terwijl het juist belangrijk om sterke kanten te waarderen! Het draagt bijvoorbeeld bij aan werkgeluk en goed presteren. 

 • Hoe help je een team om te werken vanuit sterke kanten
 • Ontwikkelen mensen zich nog wel als ze vooral waarderen waar ze goed in zijn?
 • Hoe (bege)leid je teams op basis van sterke kanten?
16.00-16.45 uur

Jitske Kramer

Hoe zorg je voor grondige besluiten, zonder te polderen en conflicten weg te poetsen?

Door de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan een besluit, stribbelen mensen minder tegen en worden besluiten kwalitatief sterker. Door verschillen en tegengestelde meningen niet uit de weg te gaan en juist te betrekken, wordt de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar. In de psychologische veiligheid die zo ontstaat kan er besluitvorming ontstaan met aandacht en waardering voor andere opvattingen. 

 • Een kernachtig overzicht over wat de kracht van Deep Democracy is
 • Inzicht in het sabotagegedrag dat mensen laten zien als hun stem niet gehoord wordt
 • Zeker één praktische tip om betere gesprekken te voeren 

Jitske Kramer neemt je mee in de principes van Deep Democray, een methode waarover ze de gelijknamige bestseller schreef die nu 10 jaar bestaat.

   
16.45 uur AFSLUITING EN BORREL

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren